Skip to main content

Advies en engineering

Endotec is een advies- en engineeringbureau voor werktuigbouwkundige installaties van gebouwen. Endotec adviseert en ontzorgt gebouweigenaren, installateurs en architecten. Met projectbegeleiding vanaf het voortraject van ontwerp, advies & engineering tot en met het installatieproces en onderhoud. Endotec heeft meer dan tien jaar ervaring op het gebied van elektrotechnische installaties, gawalo, verwarming, koeling, luchtbehandeling, meet– en regeltechniek en energie.

Advies en ontwerp

Endotec ontwerpt gebouw-gebonden installaties die optimaal functioneren voor de gebruiker. Creativiteit en aandacht voor duurzaamheid zorgen hierbij voor een helder plan van aanpak. Natuurlijk binnen de vooraf vastgestelde kaders. En met integrale inpassing van de ontwerpen en de daartoe behorende tekeningen en berekeningen. Hiermee heb je een prima startpunt voor een goede uitvoering van je plannen en doelstellingen.

Volledige begeleiding

Om installatieprocessen goed te laten verlopen is de voorbereiding van essentieel belang. Endotec biedt daarbij de helpende hand. Coördinatie tussen diverse disciplines, het afstemmen van de logistieke aspecten en het opstellen van planningen worden door ons verzorgd. Begeleiding en ondersteuning van het inkooptraject behoort ook tot de mogelijkheden.

Resultaat monitoren

Efficiënt bouwen, zonder de beoogde kwaliteit en het gewenste resultaat uit het oog te verliezen. Endotec biedt de mogelijkheid om binnen het bouwproces controles uit te voeren, te coördineren en te begeleiden. Verschillende disciplines dienen goed samen te werken. De planning en organisatie worden goed vastgelegd en tijdens het traject getoetst en gecontroleerd. Dit vanaf de eerste activiteit tot en met de opleveringsprocedure.

Controle en inspectie

Wet- en regelgeving veranderen continu de kijk op technische installaties. Veiligheid, gezondheid, energieverbruik en milieu zijn hierbij belangrijke aspecten. Endotec controleert en inspecteert gebouw-gebonden installaties op de huidige normering en wet- en regelgeving. We rapporteren mogelijke gebreken en geven een eerlijk en onafhankelijk advies om bestaande installaties optimaal te blijven inzetten.

Ontzorgen met ervaring

Kernactiviteiten

Projectbegeleiding

Quick Scan

Referenties