Skip to main content

QuickScan

De QuickScan van Endotec

Een belangrijke pijler voor Endotec is het zorgen voor een gezonde omgeving om in te leven, te werken, te leren en te beleven. Hierbij is het van belang om de combinatie tussen comforteisen en de daarbij behorende energiebehoeften helder in beeld te hebben.

De QuickScan voor energiebesparing is hierbij ons middel om bij bestaande gebouwen en installaties snel duidelijkheid te krijgen over de meest relevante energiebesparingsmogelijkheden. Met deze QuickScan analyseren we gebouw, installaties en bijbehorende energieverbruiken. We stellen vervolgens een rapportage op waarmee je kunt beslissen welke energiebesparingsmaatregelen je door wilt voeren. We bekijken de mogelijkheden vanuit zowel praktisch als financieel oogpunt. Dit alles wordt duidelijk en overzichtelijk weergegeven in het rapport. Hiermee heb je direct duidelijkheid over de belangrijkste energiestromen binnen je pand en installaties.

Werkwijze

De QuickScan begint met een bezoek op locatie. Tijdens dit bezoek worden het gebouw en de daarbij behorende installaties geïnventariseerd. Aansluitend zal een kort interview worden afgenomen om duidelijkheid te krijgen over bijvoorbeeld de gebruikerstijden, comfortwensen en mogelijke plannen voor verduurzaming.
Naast de verzamelde gegevens uit het locatiebezoek hebben we ook stukken van je nodig. Zoals mogelijke revisiegegevens van het gebouw en/of installaties en de energieverbruiksinformatie. Hiermee inventariseren we het energieverbruik en de mogelijke besparingsopties waarna de rapportage volgt. Deze rapportage lichten we mondeling toe.

Inhoud rapportage

De rapportage is overzichtelijk opgebouwd en bestaat uit de volgende onderdelen;

  • Algemene informatie
  • Gebouwparameters zoals bouwjaar en bouwmaterialen
  • Installatiegegevens zoals onder andere een beschrijving van de verwarmingsinstallatie, de drinkwaterinstallatie, de verlichting en de regelinstallatie
  • Energie analyse, zoals de beoordeling van gas –en elektra verbruik, met vergelijking van kengetallen
  • Relatie tussen de bedrijfsprocessen en het energieverbruik
  • Relatie tussen het comfort en het energieverbruik
  • Lijst met bespaarmogelijkheden op technische maar ook op organisatorisch vlak
  • Per maatregel een korte omschrijving van de investeringen
  • Terugverdientijd per maatregel

Uiteindelijk resultaat

Het doel van het resultaat en daarmee van een QuickScan in het algemeen, is het ondersteunen van beslissingstrajecten. Jullie eigen beslissingstrajecten welteverstaan! Want op basis van de resultaten vanuit de rapportage bepaal je of er voor jouw specifieke situatie reden is voor vernieuwing, verandering of verbetering. Ook voor een QuickScan is Endotec dé partner bij uitstek.

Energie in balans

Advies en engineering

Kernactiviteiten

Projectbegeleiding

Referenties